5 sierpnia 2022

Rozmowy w kuluarach

O zakulisowych rozmowach słów parę

Czym jest tranzyt celny?

tranzyt dokument t1

Tranzyt to procedura, która umożliwia zawieszenie na pewien czas obowiązku uiszczenia różnego rodzaju należności celno – podatkowych, należnych z tytułu przywozu do kraju towarów, które objęte są tranzytem. Proces ten regulowany jest przez konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej pochodzącą z maja 1987 roku.

Jak wygląda procedura tranzytu?

Aby dowiedzieć się dokładnie, do czego służy dokument t1 powszechnie spotykany w tranzycie, warto wiedzieć, na czym w ogóle polega ta procedura. Na potrzeby obsługi zgłoszeń celnych tranzytowych wykorzystuje się specjalnie przygotowany system elektroniczny, który kompatybilny jest z nowym systemem celnym. Dzięki temu możliwa jest wymiana informacji o wszystkich etapach danej operacji tranzytowej pomiędzy urzędami celnymi a podmiotem, który dokonuje tranzytu.

Warto wiedzieć, że jeśli chodzi o rodzaje procedury tranzytowej, to wyróżnić można dokument t1 oraz dokument T2. Różnią się one między sobą statusem przemieszczanych towarów. Dokument t1 dotyczy przemieszczania towarów, które nie należą do wspólnoty. Dzięki niemu można zawiesić należności celne aż do momentu, kiedy towary dotrą do miejsca przeznaczenia.

Z kolei procedurę T2 stosuje się w przypadku przewozu towarów wspólnotowych z jednego miejsca do drugiego, z tym że oba muszą znajdować się na obszarze wspólnoty. Procedura T2 nie ma zastosowania w przypadku towarów transportowanych drogą lotniczą i morską.

Jak przebiega tranzyt?

Podmiot, który chce dokonać tranzytu, musi zgłosić w formie elektronicznej dokumenty w urzędzie wyjścia. Warto pamiętać o tym, że zgłoszenie celne musi być kompletne i zgodne z wymaganiami systemu celnego.

Towary, które przewożone są przez urząd tranzytowy, powinny posiadać dokument t1 bądź też t2, dzięki którym można zatwierdzić przewóz konkretnych towarów. Urząd tranzytowy w momencie przyjęcia towaru prześle odpowiednie zawiadomienie do urzędu wyjścia o tym, że przekroczył on już granicę.

Kiedy towary dotrą już na miejsce przeznaczenia, w urzędzie docelowym zostają przedstawione – bardzo ważne, by czynności tej towarzyszył dokument t1 bądź t2. Istotny jest fakt, że urząd przeznaczenia dysponuje już zawczasu szczegółowymi informacjami na temat przybycia towarów, a to dzięki wcześniejszemu otrzymaniu komunikatu. Dzięki temu z wyprzedzeniem może zaplanować potrzebne i koniecznie kontrole, co pozwala na znaczna oszczędność czasu. Dopiero po otrzymaniu komunikatu o wynikach kontroli urząd wyjścia może zamknąć przeprowadzoną operację tranzytową.

More Stories

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. | Newsphere by AF themes.